Ruil je waterkoker in voor een Quooker Klik hier

Menu

Afspraak maken

Privacy statement DB Keuken Groep

Laatste versie: augustus 2022


Adee Keukens is onderdeel van DB Keuken Groep. DB Keuken Groep neemt uw privacy serieus. Indien u wilt weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd, dan kunt u altijd contact opnemen met ons via privacy@dbkeukengroep.nl.

In dit privacy statement wordt in het kort beschreven hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Deze verklaring is van toepassing op alle ondernemingen die onderdeel zijn van of gelieerd zijn aan DB Keuken Groep B.V. 

In deel I van deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij als bedrijf van ons personeel, onze klanten en andere betrokkenen verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd. Daarnaast treft u als deel II van dit statement een beschrijving aan van de wijze waarop wij met persoonsgegevens van bezoekers van deze website omgaan en deze beveiligen. Ten slotte treft u een algemeen deel aan waarin wij nader ingaan op uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Deel I: Algemene privacyverklaring

Privacybeleid
DB Keuken Groep verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Wij bieden onze medewerkers een veilige werkplek en onze klanten een veilige manier van werken. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere (inter)nationale wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons privacyreglement. Deze privacyverklaring is een verkorte weergave van ons privacybeleid uit het privacyreglement. Voor informatie over het uitgebreidere privacyreglement kunt u contact met ons opnemen.

Persoonsgegevens en doel verwerking
Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als dat nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening, zowel ten aanzien van personeel, klanten als andere betrokkenen. Wij verwerken uw persoonsgegevens onder meer als dat nodig is om u van passende informatie te voorzien over onze producten en dienstverlening, om bestellingen af te handelen, voor het uitvoeren van arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden, om overeenkomsten uit te voeren met bijvoorbeeld personeel en leveranciers, om contact met u te kunnen hebben voor de uitvoering van onze dienstverlening en het doen van passende aanbiedingen, om u service, onderhoud en garantie te bieden, om het afhandelen van de administratieve zaken die komen kijken bij een bestelling, zoals het innen van de factuur en accountantscontrole, om eventuele geschillen af te handelen, om een deugdelijke administratie te voeren, om een op ons rustende wettelijke plicht uit te voeren en om onze gebouwen, zaken en bezoekers/personeel te beveiligen.

De grondslagen die van toepassing zijn om uw persoonsgegevens te verwerken zijn:

  1. Indien de verwerking noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (ook: opdracht en/of bestelling);
  2. De uitvoering van een op ons rustende wettelijke plicht;
  3. Voor zover wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben, waarbij wij een zorgvuldige afweging maken tussen onze belangen en de privacybelangen van de betrokkene en op basis daarvan passende maatregelen treffen, en
  4. Indien u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, voor zover die toestemming vereist is. Dit is onder meer het geval bij het verwerken van uw foto. Wij vragen u daarvoor toestemming, zodat het contact met u als klant op gepersonaliseerde wijze mogelijk is. Als u de toestemming intrekt, staken wij deze verwerking uiteraard.


Beveiligen en bewaren
Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons privacybeleid. Voorbeelden van door ons getroffen maatregelen zijn: awareness campagnes voor personeel, afsluiting van kasten en ruimtes met persoonsgegevens, geheimhoudingsverklaringen met personeel en ingeschakelde derden, encryptie, regelmatige back-ups, firewalls en antivirus.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is, afhankelijk van het doel waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt. Zolang u klant bij ons bent, bewaren wij uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Persoonsgegevens worden mogelijk langer bewaard indien daarvoor toestemming is verkregen of indien dat conform een wettelijke bewaarplicht vereist is.

Derden
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit aan derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, voor het optimaal verlenen van onze diensten, voor het verlenen van service en/of garantie, , voor een optimale organisatie van ons bedrijf, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van ons worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd en beschermd.

Wij delen persoonsgegevens onder andere met bedrijven die (een deel van) de administratie voor ons voeren, een ICT-leverancier, de websitebeheerder, een arbodienst, een juridisch dienstverlener en de accountant. Ook maken wij gebruik van de digitale diensten van partijen als Microsoft, Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, WhatsApp, Instagram en Pinterest. Persoonsgegevens worden in beginsel niet buiten de Europese Unie verwerkt. Indien dat wel nodig is voor de dienstverlening, hebben wij afspraken gemaakt of vastgesteld dat een vergelijkbaar beveiligingsniveau als in de Europese Unie wordt gehanteerd.

 

Deel II: Bezoekers website

In deze privacyverklaring wordt in het kort beschreven hoe wij met persoonsgegevens van bezoekers van deze website omgaan en deze beveiligen.

Doeleinden van de gegevensverwerking van bezoekers van de website

Als u een formulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Google Ads advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en/of de gebruiksvoorwaarden van Google voor mee.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Social media
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken [Facebook, Pinterest, WhatsApp en Twitter]. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door [Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest en Twitter] zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie hierna).

Leest u de privacyverklaring van Facebook, van Twitter, van Pinterest en van WhatsApp (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Ons cookiegebruik is in overeenstemming met de daarvoor geldende regels uit onder meer de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies
Voor het juist laten functioneren van onze website maken wij ten eerste gebruik van functionele cookies. Dit stelt de website bijvoorbeeld in staat om te onthouden welke producten u in uw winkelmandje hebt geplaatst. Ook bij het aanvinken van het ‘ingelogd blijven’ worden functionele cookies geplaatst. Op die manier kun je bij een later bezoek snel door naar je persoonlijke omgeving. Gebruik van dergelijke cookies is zonder toestemming van de gebruiker toegestaan.

Analytische cookies
Via onze website worden ten tweede ook analytische cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Op die manier kunnen wij onze website optimaliseren en uw gebruikerservaring verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiervoor wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Het gebruik van deze analytische cookies is ook toegestaan. Wel dient u over het gebruik daarvan te worden geïnformeerd. Dit doen wij door dit privacy statement en een pop-up.

Trackingcookies
Ten slotte maken wij ook gebruik van trackingcookies. Deze cookies worden binnen onze site gebruikt om het surfgedrag van een bezoeker vast te leggen. Op die manier zijn wij in staat om u gerichte gepersonaliseerde advertenties te tonen ter promotie van onze showrooms of ons assortiment, zodat je alleen voor jou relevante advertenties ziet. Wij gebruiken: Google Ads, Google Dynamic Remarketing, Facebook Custom Audiences (wij delen ons klantenbestand niet met Facebook) en Microsoft Ads. Lees ons volledige cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van cookies.

Met deze cookies kunnen wij:

  • Registreren welke advertenties je al hebt gezien, zodat je niet te vaak dezelfde advertenties te zien krijgt.
  • Registreren hoeveel bezoekers op onze advertenties klikken.
  • De effectiviteit van advertenties inzien door de registratie van hoeveel bezoekers bij ons komen nadat ze hebben geklikt op een advertentie.
  • Onnodige advertenties voorkomen, omdat we registreren of je al bepaalde diensten van ons hebt afgenomen.

Ook als je cookies niet accepteert kun je nog advertenties van ons online tegenkomen. Wij richten advertenties ook op het brede publiek en hier zijn geen cookies voor nodig. Met cookies kunnen we je wel advertenties tonen die voor jou relevant zijn.

Op deze pagina vindt u een complete lijst van alle cookies die er geplaatst worden op onze websites.

Privacy

Meer informatie over wat Google met opgeslagen data doet, lees je in de privacyverklaring van Google. Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Meer informatie over wat Microsoft met opgeslagen data doet, lees je in de privacyverklaring van Microsoft. Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben Microsoft geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Microsoft-diensten.

Meer informatie over wat Facebook met opgeslagen data doet, lees je in de privacyverklaring van Facebook. Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben Facebook geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Facebook-diensten.

 

Algemeen

Informatie en rechten
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan de organisatie vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen.

Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens. Dan kunt u altijd contact opnemen met DB Keuken Groep via privacy@dbkeukengroep.nl.

Heeft u een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Neem ook dan contact op met ons via de hiervoor genoemde contactgegevens. Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatsen wij eventuele herziene versies. Tevens geven wij aan wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd.